Карнитинът (β-хидрокси-γ-триметиламониев бутират) също участва в обмяната на мазнините. L-карнитинът е аминокиселина, която човешкото тяло произвежда. За да бъдем максимално точни, трябва да изясним, че това е витаминоподобна киселина – Вт. и има две стереоизомерни форми – L-карнитин и D-карнитин, погледнато от химична гледна точка. Биологнична Untitled-ффдф1активност обаче има само L-карнитинът. За производството му от организма са необходими витамините С, В6, ниацин, желязо и  метионин  (аминокиселина). L-карнитинът се синтезира главно в черния дроб и малка част в бъбреците. Намира във всички тъкани, като най-високите му концентрации са в скелетната мускулатура и миокардата.

В кръвта циркулират средно верижни (съдържащи до 10-12 въглеродни С атома) и дълго верижни (съдържащи над 12 С атома) мастни киселини (МК). Двата типа МК следват различен път на обмяна. Средно верижните МК се резорбират в тънкочревните епителни клетки и чрез порталната вена достигат до черния дроб, след което навлизат в кръвообращението. Дълговерижните МК, получени от разграждането на приетите с храната мазнини, следват пътя на хиломикроните .Хиломикроните се разграждат на повърхността на клетъчните мембрани на чернодробните и мастнотъканните клетки и получените МК навлизат в тях. В черния дроб МК се използват за енергия или за синтез на други вещества, а в мастната тъкан от МК и глицерол се синтезират триглицериди, които се натрупват като мазнини. Дълго верижните МК за разлика от средно верижните не преминават след резорбцията си направо в кръвообращението. Дълго верижните МК навлизат в кръвообращението след липолиза (разграждане на триглицеридите) в мастната тъкан!

Циркулиращите в кръвта средно верижни и дълго верижни МК навлизат в клетките. За да бъдат използвани за енергия, те трябва да бъдат окислени в клетъчни структури, наречени митохондри. Митохондриите имат външна и вътрешна мембрана, средно верижните МК проникват безпрепятствено през митохондриините мембрани и биват окислени. Обаче дълго верижните МК не могат сами да преминат през митохондриините мембрани! Те се пренасят чрез карнитиновия механизъм. Карнитинът участва в преноса на дълго верижните МК през митохондриините мембрани и по такъв начин стимулира окислението им. Карнитинът е разпространен във всички тъкани. Намира се в най-голямо количество в мускулите.

Триглицеридите в човешкия организъм са изградени от дълго верижните олеинова, палмитинова, стеаринова и линоленова МК. След липолиза в мастната тъкан тези дълго верижни МК преминават в кръвообращението и оттам навлизат в клетките. За да бъдат окислени в митохондриите на тези клетки е необходим карнитин, който да ги пренесе през митохондриините мембрани. Въз основа на всичко това- за да бъдат стопени натрупаните мазнини е необходим карнитин.

Карнитинът се предлага в капсули или прахообразна форма под наименованието l-карнитин. Чрез прием на карнитин може да се намалят натрупаните мазнини. Карнитинът не предизвиква липолиза в мастната тъкан! За да се прояви неговото действие е необходимо приемът му да се съчетае с вътрешни или външни фактори, предизвикващи липолиза в мастната тъкан! Например може да се приеме карнитин около 1,2 часа преди тренировка. Тренировката трябва да бъде аеробно-анаеробна или аеробна, за да се включат и мазнините като енергиен източник. След намаляване на нивото на глюкоза в кръвта под определена стойност се стимулира отделянето на хормони, предизвикващи липолиза в мастната тъкан (РХ, адреналин, глюкагон, кортизол и др.) и освободените МК навлизат в кръвта. При аеробно-анаеробна (използване на интензивност около 60% от мах) и аеробна тренировка (използване на интензивност под 50% от мах) тези МК ще бъдат използвани от мускулните клетки за енергия, като приетия преди това карнитин ще ускори окислението им. Карнитинът трябва да бъде приет около 1,2 часа преди тренировка, за да навлезе в мускулните клетки, в противен случай няма да се усети ефектът му.

Карнитинът може да се използва за горене на мазнини и при състояние на покой. При покой по-голяма част от енергийните нужди се осигуряват от мазнини. Необходима е енергия за мускулния метаболизъм, функционирането на вътрешните органи и др. При покой (след тренировката) протичат възстановителни и свръхвъзстановителни процеси в мускулите, което означава повишен мускулен метаболизъм, т.е. повишен енергоразход. Сърцето, бъбреците, черния дроб и др. също използват мазнините за енергия. Добре е карнитинът да се приеме при състояния на намалено кръвнозахарно ниво. Намаленото ниво на глюкоза в кръвта ще стимулира отделянето на хормоните, предизвикващи липолиза в мастната тъкан. Освободените от липолизата МК ще навлязат в клетките и приетия карнитин ще ускори окислението им. Карнитинът може да се приема вечер преди лягане, както и сутрин след ставане, но без консумиране на храна т.е. на гладно и задължително преди тренировка в зависимост от натоварването, което предстой 1,2 часа преди нея, като времето между приема и тренировката не трябва да консумирате храна.

Карнитинът също се свързва с токсичните отпадъчни продукти на метаболизма и помага те да бъдат изведени навън от митохондриите. Оказва се, че от него има две основни ползи: пренася мазнините до „пещта” и след това изчиства останалата „пепел”, тоест отпадъчните продукти.
Допълнителните ползи от L-карнитина са  участието му в процеса на окисление на аминокиселините с разклонена верига и способността му да възпрепятства образуването на млечна киселина в мускулните тъкани.  Един от големите плюсове от приема на L-карнитина е, че  при употребата му се повишава доставката на кислород до мускулите и се осигурява енергия, без да е налице разграждане протеини.

На пазара съществува и течен L-карнитин, разликата е че се обсорбира малко по бързо от организма и може да се приема половин час преди тренировка примерно.

Съществува и ацетил L-карнитин, които може да се закупи, но разлика няма в горенето на мазнините, той кръвообращението в мозъка.

Информацията е извадка от книгата “Оформи тялото си! Влез в най-добрата си форма” с автор Майкъл Джърси! За още интересна и допълнителна информация, вземете своята книга онлай на myperfectbody.eu

източник книга “Оформи тялото си! Влез в най-добрата си форма” автор Майкъл Джърси