Съществуват множество фирми, който предлагат различни разфасофки и съдържание на аминокиселини и съотношение между заменими и незаменими. Съществуват добавки с високо съдържание на свободни аминокиселини. Ефектът от приема на свободни аминокиселини е по-голям в сравнение с приемането на протеинови концентрати. Това се дължи на по-доброто им възприемане от човешкия организъм.След като белтъчините се поемат от организма, в Untitled-ss1храносмилателната система се разграждат до ди- и три-пептиди (съединения, съдържащи две до три аминокиселини). Тези пептиди се “всмукват” от специализирани клетки в тънкото черво, разграждат се до свободни аминокиселини и освободените вече аминокиселини се прехвърлят в кръвния поток. След навлизането им в кръвния поток отделните аминокиселини се транспортират до всички нуждаещи се от тях клетки, преминават в тях и се използват за синтеза на необходимите и специфични за съответните клетка/тъкан/орган белтъчини и ензими. Така белтъчният синтез (в това число и увеличаването на мускулната маса) по време се случва едва след разпадането на белтъчините от храната на аминокиселини, ето тук идва и разликата между обикновения прием и поемането чрез добавка към храната. При приемането на аминокиселини във вид на хранителна добавка, строежът на мускулите започва доста по-бързо, тъй като “строителният материал” не се нуждае от смилане, а е в готов за употреба от клетките вид. Затова аминокиселините добавки имат по-силен ефект и от протеините на прах в краткосрочен план, като попадат в кръвта през “златният час” за възстановяване след тренировка.

BCCA’s (аминокиселини в разклонена верига)

Под това именование по опаковката са отбелязани, аминокиселините в разклонена верига, а именно L-левцин, L-изолевцин и L-валин. Терминът „разклонена верига произлиза от характера на тяхната структура, която наподобява странично разположени „клончета” и е типична за тези три аминокиселини. Около 30-35% от мускула се състоят от аминокиселини с разклонена верига.

Функцията на аминокиселините с разклонена верига – BCAA`s:

-Аминокиселините с разклонена верига – BCAA`s се използват за производство на протеин в организма.

-В мускулната тъкан BCAA`s изпълняват голям брой други функции, освен тази, свързана с протеините. Те са източник на метаболна енергия под формата на аденозин трифосфат (АТФ), който изгаря в мускулните клетки.

-BCAA`s левцинът стимулира активирането на растежния хормон и инсулина и по този начин внася анаболни хормони в хормоналната система.

-BCAA`s не само предизвикват синтезиране на протеина, но и намаляват неговото разграждане. По този начин те едновременно предизвикват и анаболна и анти-катаболна реакция на мускула.

-BCAA`s действат като преносители на азота и спомагат за синтезирането на други аминокиселини, необходими за извършване на анаболна работа.

Информацията е извадка от книгата “Оформи тялото си! Влез в най-добрата си форма” с автор Майкъл Джърси! За още интересна и допълнителна информация, вземете своята книга онлай на myperfectbody.eu

източник книга “Оформи тялото си! Влез в най-добрата си форма” автор Майкъл Джърси