Кретинът се произвежда предимно в черния дроб и бъбреците. Свързва се с фосфатна група и образува креатинфосфат (КФ). Най-голямо е съдържанието му в мускулите като свободен креатин или креатин фосфат. Креатинфосфатът се използва от мускулни влакна тип 2б за ресинтез на creatine_powderАТФ, като се свързва с получения от разпадането на АТФ АДФ: КФ + АДФ = АТФ + К

Тази реакция се катализира от ензима креатинкиназа. Миокардът също използва креатинфосфата за енергия.

Креатинът се предлага предимно в прахообразна форма под наименованието креатин монохидрат. Препоръчителната доза е 0,1 г/кг т.м. (т.м.- телесна маса). Също се препоръчва и следния прием: една седмица по 20-30 д (зареждаща доза), след което приемът се намалява на 2-3 г. дневно (поддържаща доза). Друг вариант е да се приемат по 2-5 г. дневно, без първоначална зареждаща доза. Креатинът може да се разтвори във вода или плодов сок, добре е да се прибави и бързоусвоим въглехидрат- глюкоза, пчелен мед или др. Увеличеното ниво на глюкоза в кръвта ще стимулира отделянето на инсулин, който ще активира преноса на креатин през клетъчните мембрани на мускулните клетки (влакна). Някои фирми предлагат и креатинфосфат.

Приемът на креатин повишава нивото на креатинфосфата. Това става след като креатинът се свърже с фосфатна група, мускулни влакна тип 2б използват КФ за ресинтез на АТФ и така си осигуряват енергия за съкращението. Повишеното ниво на КФ означава по-силно действие на м.в. тип 2б, т.е. използването на по-голяма работна тежест както при тренировка, насочена към изграждане на максимална мускулна сила, така и при тренировка, насочена към максимален мускулен растеж. За максимален мускулен растеж (максимален обем) се използва 75-85% от мах за изпълнението на 6-10 повторения, при изпълнението на 6-10 повторения заедно с м.в. тип 2а (определящи в най-голяма степен мускулния обем) участват и голям брой м.в. 2б. По-голямата използвана работна тежест води до по-голямо натоварване на м.в. тип 2а, което стимулира техния по-голям растеж. Така повишеното ниво на КФ, посредством действието си в м.в. тип 2б, действа по индиректен начин на растежа на м.в. тип 2а.

Приемът на креатин действа директно върху натоварването на м.в. тип 2б, вследствие на което се повишава максималната мускулна сила, и индиректно върху натоварването на м.в. тип 2а, вследствие на което се повишават мускулната сила и обем.

Приемът на креатин след тренировка служи за възстановяване на изчерпаните му запаси. Този прием не влияе върху възстановителните и свръхвъзстановителните процеси в мускулните белтъци актин и миозин, т.е. не влияе на мускулния растеж след тренировка!

За осъществяване на мускулния растеж са необходими, най-общо казано, подходяща храна и почивка.

Креатинът прави много повече от доставяне на креатин фосфат в клетките. Последните изследвания показват, че креатинът има способността да вдига нивата на хормона на растежа . В тези изследвания хората са приемали по 20 грама креатин на ден. Изследванията на нивата на хормон на растежа показали значителни увеличаване от 2 до 6 часа след разграждане на креатина. Важно е да се отбележи, че изследваните хора не са правили упражнения и не са поемали други суплементи повишаващи нивото на хормона на растежа. Учените заключили, че това се дължи именно на креатина.

Един от проблемите свързани с приема на креатин монохидрат е абсорбацията му в червата. При прием на този суплемент, той седи в червата, докато премине в кръвообръщението. Както вече знаете, креатинът е свъзан с водата (както го прави в клетката) и това може да доведе до нежелано присъствие на вода в червата, което може да причини диария у хората, които не абсорбират креатин монохидрат. Въпреки това новите форми на креатин са добре абсорбирани, за да се избегнат гастроенетирните смущения.

Много от новите продукти твърдят, че са по-добри от добре познатия ни креатин монохидрат ето един който е по добър: Креатин Алфа-Кетоглутарат – креатин свързан с алфа-кетоглутаратна молекула, която е прекусор на глутамина, което пък значи, че креатин алфа-кетоглутарат не само се абсорбира по- добре, но и осигурява глутамин. АКГ се абсорбира в червата, което елиминира възможността от гастроинтериални проблеми, както и в самата мускулна клетка, което значи креатин алфа-кетоглутарат няма нужда от транспортерите на креатина, за да проникне в клетката.

Информацията е извадка от книгата “Оформи тялото си! Влез в най-добрата си форма” с автор Майкъл Джърси! За още интересна и допълнителна информация, вземете своята книга онлай на myperfectbody.eu

 източник книга “Оформи тялото си! Влез в най-добрата си форма” автор Майкъл Джърси